Usługi kadrowo-płacowe

Usługi kadrowo-płacowe

Zarządzanie kadrami i płacami jest ściśle powiązane z działalnością każdego przedsiębiorstwa. Bez względu na wielkość zatrudnienia osoby lub działy odpowiedzialne za kadry i płace muszą zmierzyć się z nawałem przepisów oraz poświecić wiele czasu na obsługę pracowników. Generuje to w firmie znaczne koszty. Z tego powodu, coraz więcej przedsiębiorców poznaje zalety outsourcingu obsługi kadrowo-płacowej. Jakie są korzyści wynikające z outsourcingu kadrowo-placowego? Po pierwsze ograniczenie zatrudnienia i zmniejszenie kosztów stałych firmy. Druga ważna zaletą jest częściowe przeniesienie odpowiedzialności w kontaktach z urzędami państwowymi na usługodawcę.

Zajmujemy się obsługą kadrową firm oraz obsługą płacową, w składa której wchodzą między innymi czynności związane ze sporządzaniem umów o pracę, sporządzaniem list płac wynagrodzeń i naliczaniem zobowiązań dla US i ZUS. Obsługujemy firmy z różnych branż m.in. medycznej, hotelarskiej oraz gastronomicznej.

 • sporządzanie umów o pracę,
 • sporządzenie umów cywilnoprawnych (umów zlecenia, umów o dzieło),
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • ustalanie wymiaru urlopu dla pracowników,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • sporządzanie świadectw pracy,
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń, rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
 • naliczania zobowiązań publicznoprawnych związanych z wypłatą wynagrodzeń przez Zleceniodawcę (ZUS, PIT),
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11).
księgowość pełna - Księgi Rachunkowe