Blog

Jak rozlicza się czas pracy?

Jak rozlicza się czas pracy?

Prawidłowe rozliczanie czasu pracy jest nie tylko obowiązkiem prawnym pracodawcy, ale także stanowi zabezpieczenie dla interesów pracownika, który w ciągu doby powinien znaleźć czas i na wykonywanie obowiązków i na odpoczynek. Czas, jaki przeznacza się na pracę, rozliczany jest na różne sposoby. Wynika to głównie z jego wymiaru, czyli liczby godzin wyznaczonych do przepracowania