Jak prawidłowo obliczyć listy płac?

Biurko księgowejOd 1 lipca 2022 r. zacznie obowiązywać nowa stawka podatku dochodowego (12%) dla dochodów do 120 000 zł rocznie. Trzeba pamiętać, że ma to bezpośredni wpływ na obliczanie listy płac. Jak po tych zmianach ją sporządzić i się nie pomylić? Przede wszystkim musisz wziąć pod uwagę kwotę brutto wynagrodzenia dla danego pracownika. Potem trzeba obliczyć składki ZUS, ponieważ bez tego nie określisz podstawy opodatkowania. Kolejnym etapem są pomniejszenia przychodów – zarówno te wynikające ze składek ubezpieczenia społecznego, jak i koszty uzyskania przychodów. Po tych obliczeniach uzyskujesz dane potrzebne do określenia podstawy opodatkowania. Pamiętaj, że musi być wyrażona w zaokrągleniu do pełnych złotych. Jak zatem wygląda ten proces krok po kroku?

Jak obliczyć składki ZUS do wynagrodzenia pracownika?

Weźmy pod uwagę płacę minimalną (3010 zł brutto). Zatem wartości poszczególnych składek oblicza się następująco:

  • od podstawy wynagrodzenia wyciąga się składki społeczne opłacane przez pracownika (412,67 zł),
  • potem określa się podstawę składki zdrowotnej (3010 zł – 412,67 zł = 2 597,33 zł),
  • żeby na końcu wskazać wysokość składki zdrowotnej (233,76 zł).

Trzeba zachować ostrożność, ponieważ po wejściu w życie przepisów Nowego Ładu nie można odliczać składki zdrowotnej!

Co zrobić, żeby uzyskać podstawę opodatkowania oraz kwotę netto wynagrodzenia dla listy płac?

Jeżeli zasady obliczania wynagrodzenia wydają Ci się zbyt skomplikowane, warto skontaktować się z zaufanym biurem świadczącym usługi kadrowo-płacowe Jak zatem uzyskać kwotę netto wypłaty dla pracownika?

  • Trzeba obliczyć podstawę opodatkowania. W tym celu należy pomniejszyć kwotę brutto o koszty uzyskania przychodu (250 lub 300 zł) oraz składki społeczne. 3010 zł – (412,67 zł + 250 zł) = (po zaokrągleniu do pełnych złotych) 2 347 zł.
  • Tutaj trzeba też pamiętać o kwocie zmniejszającej podatek, która wynika z kwoty wolnej od podatku (5 100 / 12 = 425 zł).
  • I teraz czas na kwotę podatku. W przypadku najmniejszego krajowego wynagrodzenia, kwota zmniejszająca podatek jest większa od kwoty podatku, więc nie ma czego „odejmować” pracownikowi.
  • Kwota netto wynagrodzenia wynosi zatem 2363,57 zł (kwota brutto – składki ZUS).