Kalkulator na biurkuObsługa księgowa - Lublin

Księgowość w każdej firmie wymaga profesjonalnego podejścia oraz rzetelności, której brak może skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami zarówno w sferze prawnej, jak i finansowej. Aby tego uniknąć, warto zlecić obsługę kadrową firm profesjonalistom, którzy dzięki swojemu doświadczeniu i znajomości rynku doskonale poradzą sobie z nawet najcięższymi zadaniami, pierwotnie wydającymi się problemami bez rozwiązania.

Jeśli powierzysz nam prowadzenie księgowości spółki, natychmiast podejmiemy się wdrożenia działań, których celem będzie usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dzięki temu będzie ono działało w sposób bardziej wydajny, co przełoży się zarówno na zyski, jak i zadowolenie wśród zarządu danego przedsiębiorstwa i pracowników.

Wnikliwie analizujemy i skrupulatnie szukamy potencjalnych błędów, aby następnie zdiagnozować istnienie ewentualnych problemów i zastosować rozwiązania, które sprawią, że działalność spółki nabierze jeszcze bardziej płynnego i zorganizowanego charakteru.

Oferujemy kompleksową obsługę księgową i rachunkową dla: firm jednoosobowych, małych przedsiębiorstw, spółek oraz osób fizycznych. Wykonujemy księgowość uproszczoną, a także pełną księgowość opartą na księgach rachunkowych.

Współpracujemy z partnerami naszego biura, którzy świadczą usługi informatyczne oraz świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Dzięki temu możemy pomóc naszym Klientom we wdrażaniu rozwiązań, które na wielu płaszczyznach najlepiej odpowiadają profilowi prowadzonej działalności.

Oferujemy nie tylko wsparcie z zakresu prowadzenia księgowości spółki, ale także obsługę kadrową, kompleksowe doradztwo podatkowe. Pośredniczymy w licznych rozliczeniach z urzędami. Dbamy o przejrzystość oraz archiwizację dokumentacji rachunkowej, co daje Klientom komfort psychiczny. Mają świadomość, że bezpieczeństwo księgowe i podatkowe ich przedsiębiorstwa jest w rękach profesjonalistów.

W ramach obsługi kadrowej proponujemy usługi:

  • sporządzania umów o pracę i cywilnoprawnych;
  • prowadzenia akt osobowych pracowników;
  • prowadzenia rozliczeń dni urlopowych pracowników;
  • sporządzania zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
  • przygotowywania świadectw pracy;
  • analizy i przygotowania list płac wynagrodzeń i rachunków do umów cywilnoprawnych;
  • przygotowywania druków ZUS RMUA dla pracowników;
  • przygotowywanie dokumentów do ZUS-u – deklaracje rozliczeniowe, imienne raporty miesięczne itp.;
  • naliczania zobowiązań publicznoprawnych związanych z wypłatą wynagrodzeń;
  • sporządzanie deklaracji PIT.