Jak złożyć korektę zeznania podatkowego?

Korekta rozliczeniaJak mówi znane powiedzenie: „nie myli się tylko ten, kto nic nie robi”. Zdarza się więc, że podatnicy wypełniający PIT-a popełniają błędy. Czasem są to błędy formalne, takie jak literówki, czy użycie nieodpowiedniego formularza, lecz zdarzają się też dużo groźniejsze w konsekwencjach błędy kwotowe. Na szczęście po dostrzeżeniu błędu podatnik może złożyć korektę do zeznania. Jak to zrobić?

W jaki sposób składa się korektę PIT?

Korektę PIT składa się na takim samym formularzu, na jakim złożona została deklaracja. W punkcie „miejsce i cel składania zeznania” podatnik musi zaznaczyć pole „korekta zeznania”. Poza tym formularz powinien zostać wypełniony tak, jak zwykły PIT, oczywiście z uwzględnieniem poprawek – niestety nie można wypełnić tylko pól, które podatnik chce skorygować. Korektę PIT można złożyć bezpośrednio w swoim Urzędzie Skarbowym lub wysłać pocztą. Złożenie korekty jest też możliwe w portalu e-podatki. Dokument korygujący poprzednie rozliczenie można złożyć do 5 lat później. Warto jednak zrobić to tak szybko – jak tylko dostrzeże się błąd. Sprostowanie błędu, zanim wychwycą go urzędnicy, może pomóc w uniknięciu kary. Jeszcze kilka lat temu do korekty należało złożyć uzasadnienie przyczyn korekty. Obecnie nie ma już tego obowiązku. W przypadku wątpliwości co do wypełnienia korekty warto skonsultować się z doradcą podatkowym, który dokładnie wytłumaczy, jak należy zrobić to poprawnie.

Kto nie może złożyć korektę?

Istnieje tylko dwa wyjątki, gdy podatnik nie może złożyć korekty: gdy toczy się przeciwko niemu postępowanie lub jeśli jest obiektem kontroli przez Urząd Skarbowy. W obu przypadkach może on złożyć korektę do zeznania dopiero po zakończeniu postępowania. Czasami zdarza się, że to urząd znajdzie błąd i dokonuje poprawek. Jeśli podatnik nie wniesie sprzeciwu w ciągu 14 dni od otrzymania o tym informacji, korekta zostaje uznana za zaakceptowaną.