Kto ma obowiązek prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

prowadzenie księgi rachunkowejRachunkowość jest nieodłącznym elementem prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a księga przychodów i rozchodów to jedno z podstawowych narzędzi, z którym powinien zaznajomić się każdy przedsiębiorca.

Księga przychodów i rozchodów – ważny składnik rachunkowości

Księga przychodów i rozchodów (KPiR) to uproszczony obowiązkowy rejestr transakcji finansowych, za pomocą którego następuje ewidencjonowanie zmian wynikających ze sprzedaży towaru, usług lub innych świadczeń przedsiębiorcy. KPiR jest bardzo ważna zarówno dla celów podatkowych, jak i rachunkowych. Umożliwia śledzenie przepływających przez firmę środków finansowych oraz kontrolowanie efektów działalności.

Kto ma obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów?

Nie każde przedsiębiorstwo ma obowiązek prowadzić księgę przychodów i rozchodów. W Polsce obowiązek prowadzenia KPiR dotyczy głównie tzw. podatników małych, czyli osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych oraz jednoosobowych spółek z o.o. Obowiązek prowadzenia tego rodzaju rachunkowości w Lublinie wynika z osiągania dochodu w wysokości nieprzekraczającej tzw. progu podatkowego (obecnie do 2 mln euro obrotu rocznie). Przedsiębiorcy mający wyższe obroty lub będący płatnikami VAT często korzystają z pełnej księgowości.

Najważniejsze zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie efektywnej i skutecznej KPiR wymaga przestrzegania kilku ważnych zasad. 

Pierwszą z zasad jest bieżące i rzetelne ewidencjonowanie wszelkich transakcji finansowych. Druga zasada dotyczy chronologii wprowadzania danych – muszą one być prowadzone w sposób czytelny i uporządkowany. Trzecią zasadą jest kontrolowanie prawidłowości przewidywanych wyników finansowych oraz obowiązków podatkowych czy zgłoszeń do ZUS.