W jaki sposób wznowić działalność gospodarczą?

Wypełnianie dokumentówW ciągu prowadzenia działalności gospodarczej czasami zdarzają się gorsze okresy, gdy przedsiębiorca traci płynność finansową. Wielu z nich decyduje się wtedy na zawieszenie działalności i odwieszenie jej dopiero wtedy, gdy znajdą sposób na utrzymanie płynności finansowej. Wznowienie działalności nie następuje automatycznie. Do tego celu konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku CEIDG-1.

Wniosek CEIDG-1

Wniosek CEIDG-1 do urzędu miasta można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej (pod warunkiem posiadania profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego). Konieczne jest wypełnienie następujących pozycji:

  • 1 – Rodzaj wniosku: „wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej”;
  • 3 – Dane wnioskodawcy: należy wypełnić danymi przedsiębiorcy oraz firmy, a także złożyć oświadczenie o prawdziwości danych;
  • 4 – Adres wnioskodawcy: należy wpisać swój adres;
  • 6 – Firma przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy: należy wpisać dane firmy;
  • 7 – Nazwa skrócona: wypełnić, jeśli taka jest;
  • 12 – Data obowiązku opłacania składek ZUS: należy określić datę powstania obowiązku opłacania składek po wznowieniu działalności;
  • 15 – Informacje o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej: należy wskazać dokładną datę wznowienia działalności.

Obowiązki przedsiębiorcy po wznowieniu działalności

Po złożeniu wniosku CEIDG-1 ZUS automatycznie zarejestruje przedsiębiorcę jako płatnika składek. Musi on dostarczyć do ZUS nowe dokumenty tylko wtedy, jeśli w czasie zawieszenia doszło do zdarzenia zmieniającego tytuł do ubezpieczeń lub podstawę wymiaru.

Przedsiębiorca po wznowieniu działalności ma też ponowny obowiązek rozliczania PIT (VAT powinien być rozliczany na bieżąco, nawet w czasie zawieszenia firmy). Jeśli w czasie zawieszenia działalności powstały jakieś koszty lub przychody, wskazane jest skorzystanie z pomocy biura rachunkowego, które uwzględni je przy obliczaniu pierwszej zaliczki na podatek dochodowy.