Obsługa Kadrowa Firm na Terenie Lublina

Księgowość w każdej firmie wymaga profesjonalnego podejścia oraz rzetelności, której brak może skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami, często także finansowymi – aby tego uniknąć warto zlecić obsługę kadrową firm profesjonalistom, którzy dzięki swojemu doświadczeniu i znajomości rynku doskonale poradzą sobie z nawet najcięższymi zadaniami, pierwotnie wydającymi się problemami bez rozwiązania.

W momencie podjęcia decyzji o powierzeniu nam prowadzenia księgowości spółki, czy jednoosobowej działalności gospodarczej – bez chwili namysłu decydujemy się na szybkie wprowadzenie w życie zmian, które mogą znacząco wpłynąć na pozytywne działanie przedsiębiorstw. Dokładnie analizujemy i skrupulatnie szukamy potencjalnych błędów, a następnie najskuteczniejszych rozwiązań, aby działalność spółki przepływała bez zbędnych przestojów.

Oferujemy kompleksowe usługi księgowe
i rachunkowe dla: firm jednoosobowych, małym przedsiębiorstw, spółek oraz osób fizycznych. Wykonujemy księgowość uproszczoną, a także pełną księgowość opartą na księgach rachunkowych.

Zakres obsługi kadrowej firm

Skorzystanie z usług w zakresie obsługi kadrowej firm świadczonych przez zewnętrzny podmiot może się okazać rozwiązaniem korzystniejszym niż utrzymywanie w przedsiębiorstwie działu zajmującego się prowadzeniem spraw kadrowych i płacowych.
Bez względu na wielkość firmy oraz liczbę zatrudnieniowych pracowników osoby odpowiedzialne za prowadzenie rozliczeń pracowniczych, w tym obsługę ZUS muszą się bowiem zmierzyć z nawałem przepisów oraz poświecić dużo czasu na poprawne wykonanie dokumentacji. Generuje to znaczne koszty dla przedsiębiorstwa. Sposobem na ich ograniczenie staje się zaś dla coraz większej grupy przedsiębiorców wybór outsourcingu w obszarze kadrowo-płacowym.
W ramach obsługi kadrowej proponujemy usługi:

  • sporządzania umów o pracę i cywilnoprawnych;
  • prowadzenia akt osobowych pracowników;
  • prowadzenia rozliczeń dni urlopowych pracowników;
  • sporządzania zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
  • przygotowywania świadectw pracy;
  • analizy i przygotowania list płac wynagrodzeń i rachunków do umów cywilnoprawnych;
  • przygotowywania druków ZUS RMUA dla pracowników;
  • przygotowywanie dokumentów do ZUS-u – deklaracje rozliczeniowe, imienne raporty miesięczne itp.;
  • naliczania zobowiązań publicznoprawnych związanych z wypłatą wynagrodzeń;
  • sporządzanie deklaracji PIT.
księgowość pełna - Księgi Rachunkowe