Obsługa Kadrowa Firm na Terenie Lublina

Skorzystanie z usług w zakresie obsługi kadrowej firm świadczonych przez zewnętrzny podmiot może się okazać rozwiązaniem korzystniejszym niż utrzymywanie w przedsiębiorstwie działu zajmującego się prowadzeniem spraw kadrowych i płacowych. Bez względu na wielkość firmy oraz liczbę zatrudnieniowych pracowników osoby odpowiedzialne za prowadzenie rozliczeń pracowniczych, w tym obsługę ZUS muszą się bowiem zmierzyć z nawałem przepisów oraz poświecić dużo czasu na poprawne wykonanie dokumentacji. Generuje to znaczne koszty dla przedsiębiorstwa. Sposobem na ich ograniczenie staje się zaś dla coraz większej grupy przedsiębiorców wybór outsourcingu w obszarze kadrowo-płacowym.

Jakie są korzyści wynikające z outsourcingu kadrowo-placowego?

Po pierwsze ogranicza się zatrudnienie i zmniejsza koszty stałe firmy. Drugą ważną zaletą jest częściowe przeniesienie odpowiedzialności w kontaktach z urzędami państwowymi na usługodawcę.

Co obejmuje obsługa kadrowa i płacowa firm?

Zajmujemy się obsługą kadrową firm oraz obsługą płacową, w skład której wchodzą między innymi czynności związane ze sporządzaniem umów o pracę, sporządzaniem list płac wynagrodzeń i naliczaniem zobowiązań dla US i ZUS. Obsługujemy firmy z różnych branż m.in. medycznej, hotelarskiej oraz gastronomicznej.

W ramach obsługi kadrowej proponujemy usługi:

 • sporządzanie umów o pracę,
 • sporządzenie umów cywilnoprawnych (umów zlecenia, umów o dzieło),
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • ustalanie wymiaru urlopu dla pracowników,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • sporządzanie świadectw pracy,
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń, rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
 • naliczania zobowiązań publicznoprawnych związanych z wypłatą wynagrodzeń przez Zleceniodawcę (ZUS, PIT),
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11).
księgowość pełna - Księgi Rachunkowe